แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมเปลือกตา (eyelid surgeon)

แพทย์เฉพาะทางด้านไหนที่ได้รับการฝึกอบรมมาทางด้านการทำผ่าตัดเปลือกตาบ้าง?

 • จักษุแพทย์ (ophthalmologist) มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 ปีหลังจากจบแพทย์ใช้ทุน
  • จักษุแพทย์ทั่วไป จะได้รับการอบรมในการผ่าตัดเปลือกตาที่ไม่ซับซ้อนระหว่างการฝึกอบรม เช่นการทำศัลยกรรมตาสองชั้น แก้ไขหนังตาตก แก้ไขเปลือกตาม้วนเข้าหรือออก เป็นต้น
  • จักษุแพทย์อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (oculoplastic and reconstructive surgeon) มีการอบรมเพิ่มเติม อีก 1-2 ปีหลังจากจบเป็นจักษุแพทย์แล้ว เพื่อที่จะสามารถทำศัลยกรรมเปลือกตาที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น รวมถึงการผ่าตัดเบ้าตาและท่อน้ำตาที่ซับซ้อน
 • ศัลยแพทย์ตกแต่ง (plastic and reconstructive surgeon) มี 2 สายใหญ่ๆ
  • เรียนจบศัลยแพทย์ทั่วไป (general surgery, อบรม 5 ปีหลังจากจบเป็นแพทย์) ก่อนมาเรียนต่อด้านศัลยกรรมตกแต่ง (plastic surgery, 3 ปี)
  • เรียนต่อด้านศัลยกรรมตกแต่งโดยตรงหลังจากจบเป็นแพทย์และไปใช้ทุนแล้ว โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 5 ปี
 • โสต ศอ นาสิกแพทย์ (otolaryngologist, ENT surgeon) มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 ปีหลังจากจบแพทย์ใช้ทุน และต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า (facial plastic and reconstructive surgery) เป็นเวลาอีก 2 ปี

เส้นทางก่อนจะมาเป็นจักษุแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

ผศ.พญ.พิมพ์ขวัญ จบการศึกษาและฝึกอบรมด้านแพทยศาสตร์จากที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรุปดังนี้

มัธยมศึกษาตอนปลาย
รร. เตรียมอุดมศึกษา (สอบชิงทุนและเป็นนักเรียน 1 ใน 9 คนที่ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงตอน ม. 6 ไปศึกษาต่อต่างประเทศ)

Boarding school Grade 12
Choate Rosemary Hall ที่เมือง Wallingford รัฐ Connecticut, USA เป็นเวลา 1 ปี

ปริญญาตรี
Harvard College (มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) ณ เมือง Cambridge รัฐ Massachusetts, USAโดยเรียนจบสาขา Biochemical Sciences เกียรตินิยม Magna Cum Laude และจบ minor ด้าน health policy และภาษาจีน (Chinese language citation) ใช้เวลารวมทั้งหมด 4 ปี

Medical School (MD)
Vanderbilt University School of Medicine ณ เมือง Nashville รัฐ​ Tennessee, USA เป็นเวลา 4 ปี

Internal Medicine Internship
Steward Carney Hospital, Tufts University School of Medicine ณ เมือง Boston รัฐ Massachusetts, USA เป็นเวลา 1 ปี

Ophthalmology Residency
University of Wisconsin ณ​ เมือง Madison รัฐ Wisconsin, USA เป็นเวลา 3 ปี

Oculoplastic Fellowship
University of Michigan (Kellogg Eye Center) ณ เมือง Ann Arbor รัฐ​ Michigan, USA เป็นเวลา 2 ปี

รวมระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 15 ปีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

และสอบได้อเมริกันบอร์ด (American board certification) หรือวุฒิบัตรทางด้านจักษุวิทยาของสหรัฐอเมริกาและ สอบผ่านบอร์ดอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, ASOPRS) โดยเป็นเพียงจักษุแพทย์ไทยคนเดียวที่ได้ทั้งสองบอร์ดนี้ที่ทำงานประจำอยู่ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน


ผ่าตัดเปลือกตามีอะไรบ้าง?

ผ่าตัดเปลือกตาแบ่งได้เป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ

 • ผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาหรือเสริมสร้าง (functional or reconstructive surgery)
 • ผ่าตัดเพื่อเสริมสวย (cosmetic surgery)

แต่จริงๆแล้วทั้งสองอย่างนี้มีความคาบเกี่ยวกัน เพราะต่อให้ผ่าตัดเพื่อเสริมสร้างหรือแก้ไขปัญหา แพทย์ก็ต้องทำให้ผลลัพธ์ออกมามีความสวยงามด้วยเช่นกัน ส่วนถ้าผ่าตัดเพื่อเสริมสวย แต่ฟังก์ชั่นไม่ได้ เช่นทำให้เกิดปัญหาหลับตาไม่สนิทขึ้นเป็นต้น ก็เป็นผลลัพธ์ที่ทั้งแพทย์และคนไข้ไม่ต้องการ

ผศ.พญ.พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ

หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

3 thoughts on “แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมเปลือกตา (eyelid surgeon)

 1. I’m so happy to know Dr Pimkwan through
  Dr Grant Moore at Barnet Dulaney Perkins
  In Goodyear Arizona He highly recommended Dr Pimkwan when I went to consult him about my eyes lid drop down
  I, myself live in Arizona too I’m American-Thai lady 73 years old and want to go to Thailand to see Dr Pimkwan for my eyes lid surgery one day soon please contact me via Line App or e-mail I need to learn more to prepare myself ready for eyes surgery this year
  Look forward to hearing from you soon
  Best regards/Nancy Breen

  Like

 2. ขอบคุณค่ะ
  ติดตามคุณหมอนะคะ

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: